Tak. Kontomatik posiada licencję AISP wydaną na podstawie unijnej dyrektywy PDS2, dlatego musi przestrzegać rygorystycznych standardów bezpieczeństwa i podlega nadzorowi banku centralnego. Ponadto:

- Kontomatik nie przechowuje Twoich danych do logowania do konta bankowego

- Dostęp do historii konta jest jednorazowy, ani Kontomatik, ani Finiata nie mają stałego dostępu do Twojego konta

- Nikt poza Tobą nie ma możliwości dokonywania przelewów z konta - każdy bank wymaga dodatkowego potwierdzenia transakcji np. kodem SMS lub przez aplikację mobilną

- Komunikacja jest w pełni szyfrowana i zabezpieczona certyfikatem. Nikt nie ma możliwości podejrzenia danych podczas przesyłania

- Rozwiązanie jest zgodne z rygorystycznymi wymaganiami dyrektyw RODO i PSD2 w zakresie przetwarzania danych osobowych i dostępu do rachunku

Więcej informacji znajdziesz na https://www.kontomatik.com/pl/

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?