Zawsze możesz dokonać wcześniejszej spłaty, a co więcej możesz obniżyć tym koszty swojego finansowania. W takim przypadku, nastąpi przeliczenie następnych rat, które zostaną obniżone. Wcześniejsza spłata raty oznacza, że jeżeli rata zostanie spłacona np. na 10 dni przed terminem zapadalności to wysokość pierwotnej raty zostanie pomniejszona o koszt niewykorzystanych 10 dni.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?