Jest to koszt, jaki klient ponosi w związku z wykorzystaniem środków. Opłata wynosi od 1.74% miesięcznie (dokładna wysokość obliczana jest indywidualnie przez Dział Analiz i podawana zwrotnie w ofercie jeszcze przed uruchomieniem limitu). Dotyczy ona jedynie kwoty realnie wykorzystanej. Liczona jest proporcjonalnie za każdy dzień wykorzystanych środków, zatem warto spłacać zadłużenie wcześniej aby obniżyć koszty korzystania z limitu.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?