Umowa jest zawierana na 6 miesięcy i jest odnawiana na taki sam okres pod warunkiem terminowych spłat. Każda wypłata środków z przyznanego limitu powoduje ponowne rozłożenie całości wykorzystanej kwoty na 6 miesięcznych rat.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?