Jest to dokument wydany przez bank w którym zbiorczo przedstawione są obroty za dany okres na rachunku, zazwyczaj za miesiąc kalendarzowy. Wyciągi wysyłane są zwykle przez bank mailem w formacie PDF lub można je pobrać z bankowości internetowej.

WAŻNE!

Przeglądając historię konta w bankowości internetowej można również samodzielnie zapisać do pliku PDF lub CSV listę transakcji za dowolny okres. Taki dokument nie może być jednak uznany za wyciąg bankowy i nie zostanie uwzględniony przy ubieganiu się o FlexKapitał. Akceptujemy wyłącznie miesięczne wyciągi wystawione przez bank w formacie PDF.

Pobierając wyciągi z bankowości internetowej lub e-maila prosimy pamiętać aby:

  • Nie otwierać pobranego pliku i nie używać opcji “zapisz jako”
  • Nie dokonywać żadnych zmian w pobranych wyciągach

Sugerujemy załączanie plików bezpośrednio po pobraniu ich do domyślnego folderu np. “Pobrane” lub “Downloads”.

Zachęcamy również do korzystania z automatycznej weryfikacji konta, która pozwala na znacznie szybsze otrzymanie decyzji o przyznaniu limitu, nawet w ciągu kilku minut.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?