Ile kosztuje korzystanie z FlexKapitał:

  1. Opłata abonamentowa

Jest to stała, comiesięczna opłata, pobierana z karty płatniczej klienta w dniu wymagalności. Koszt opłaty abonamentowej to 0,333% od wysokości przyznanego limitu. Jest to opłata za stały dostęp do środków (24h/7 dni w tygodniu).

2. Opłata administracyjna

Jest to koszt, jaki klient ponosi w związku z wykorzystaniem środków. Opłata wynosi od 1.74%/30 dni (dokładna wysokość obliczana jest indywidualnie przez Dział Analiz i podawana zwrotnie w ofercie jeszcze przed uruchomieniem limitu). Dotyczy ona jedynie kwoty realnie wykorzystanej. Liczona jest proporcjonalnie za każdy dzień wykorzystanych środków, w związku z tym im wcześniej klient spłaci zadłużenie, tym mniej zapłaci opłaty administracyjnej.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?