Wykorzystana kwota limitu rozkładana jest zawsze na 6 miesięcznych rat. Każda kolejna wypłata środków z przyznanego limitu powoduje ponowne rozłożenie całej wykorzystanej kwoty na 6 miesięcznych rat.

Termin spłaty raty wypada zawsze w tym samym dniu miesiąca, w którym limit został aktywowany. Przykładowo, jeśli limit został aktywowany 25 marca, to termin spłaty każdej raty przypadał będzie na 25-ty dzień miesiąca. W tym samym dniu pobierana jest również opłata abonamentowa. Nie ma przy tym znaczenia w których dniach miesiąca dokonywano wypłat z limitu.

W każdej chwili można również dokonać ręcznej spłaty dowolnej kwoty wykorzystanego limitu, dzięki czemu korzystanie z FlexKapitał jest jeszcze tańsze.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?