Wyciąg bankowy – dokument opracowywany przez bank dla posiadacza rachunku bankowego, w którym zbiorczo przedstawione są obroty za dany okres na rachunku. Zawarta jest w nim informacja o operacjach pieniężnych uznających i obciążających rachunek z dyspozycji właściciela konta lub dyspozycji różnych kontrahentów, księgowania odsetek i prowizji, a także informację o saldzie rachunku na początku i końcu okresu rozliczeniowego.

Wymagamy aby wyciąg był dodawany w zestawieniu miesięcznym w formacie PDF. 

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?