Umowa jest zawiera na okres 6 miesięcy z opcją odnowienia. Po każdej wypłacie

zobowiązanie jest przeliczane i rozkładane na 6 rat z możliwością wcześniejszej

spłaty. Występuje stała opłata subskrypcyjna naliczana niezależnie od

wykorzystanych środków jest to 0,33% w skali miesiąca od kwoty przyznanego

limitu i opłata od 3,17% w skali miesiąca za wykorzystany limit.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?