Wymagamy mniej dokumentów niż przy mikrofaktoringu – odchodzimy od konieczności ciągłego dodawania wyciągów bankowych oraz faktur. W celu skorzystania z FlexKapitału wymagamy skanu dowodu osobistego właściciela firmy. 

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?