Oznacza opłatę za korzystanie z Platformy, która będzie naliczana wyłącznie od udzielonej kwoty pożyczki, wypłaconej przez Finiata na podstawie wniosku o wypłatę. Opłata administracyjna będzie obliczana codziennie w oparciu o rok kalendarzowy liczący 365 dni, a w każdym przypadku będzie obliczana na podstawie rzeczywistej liczby dni, które upłynęły do ostatecznej i bezwarunkowej spłaty pożyczki. Opłata administracyjna jest zmienną opłatą i wynosi 45% rocznie ( 3,75% w skali miesiąca) od wykorzystanej i pozostałej do zapłaty kwoty limitu.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?