Oznacza miesięczną prowizję pobieraną za korzystanie z pożyczki i gwarantowanego Limitu Pożyczkowego. Prowizja wynosi 2% Limitu Pożyczkowego obliczonego dla sześciu (6) miesięcy (“Okres Dostępności“), tj. 0,33% miesięcznie (bez należnego VAT).

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?